Những giọt nước mắt không thể lau khô nơi khóe mắt phản ánh tất cả chúng sinh trên thập giá và người không bao giờ có thể được ôm #鬼刀 #wlop #cos #海青草 #鬼刀冰妇 công chúa.